10 ภาพวาดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวลาเพียง 10 ปี

ในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 100 ปีหรือ 1,000 ปีที่ผ่านมาเสียอีก ซึ่งเกิดจากวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และนี่คือภาพวาดตีแผ่ความจริง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกและผู้คนในระยะเวลาเพียง 10 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ทั้งวิถีชีวิตและค่านิยมของคนในสังคมก็ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากอย่างเรียกได้ว่าจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยทีเดียว

#1 ในอดีตเมื่อเราทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกต่างๆ เสร็จสิ้นก็ถือได้ว่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว แต่สำหรับบางคนในยุคปัจจุบันถ้าไม่ได้เซลฟี่หรือถ่ายรูปผลงานและโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียก็ถือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์

#2 ถึงแม้ว่าวิทยาการและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก แต่ดูเหมือนว่าเรากลับไม่สามารถควบคุมมันได้เลย และกลายเป็นเทคโนโลยีเหล่านั้นเองที่คอยควบคุมเราเอาไว้

#3 ขณะที่หลายสิ่งหลายอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน และในปัจจุบันรวมทั้งในอนาคต ป่าไม้และสัตว์ป่าอาจกลายเป็นสิ่งที่หาชมยาก

#4 วิถีชีวิตของผู้คนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็อาจทำให้ความสนุกสนานบางอย่างหายไปได้ อย่างเช่นการละเล่นเก่าๆ ที่เด็กยุคใหม่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส

#5 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงไปก็มีส่วนทำให้วิถีชีวิตของคนเราต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์เราเอง

#6 ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันล้วนได้รับผลกระทบมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งการช่วยชีวิตคนอื่นก็ตาม

#7 เมื่อทุกอย่างพัฒนาขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็เกิดขึ้นตามมาด้วย ยกตัวอย่างเช่นแรงงานที่ล้นตลาดจนทำให้คนตกงานและต้องทำงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา

#8 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและสังคมที่ทุกคนต่างก็เล่นโซเชียลนั้นอาจทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความใกล้ชิดระหว่างผู้คนก็ลดน้อยลงไป อย่างเช่นเพื่อนที่ได้เจอกันน้อยลงทุกวัน

#9 ในอดีตถ้าเด็กได้คะแนนไม่ดีพ่อแม่ก็จะบอกให้พวกเขาขยันมากขึ้น แต่ในยุคปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครองมักจะโทษครูไว้ก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดของเด็กๆ เอง

#10 วิธีการวัดส่วนสูงแบบคนยุคใหม่ ที่ส่วนสูงน้อยลงทุกวันเพราะสังคมก้มหน้านั่นเอง

เครดิต brightside.me