20 ภาพที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่างเยอรมัน-จีน

หยาง หลิว (Yang Liu) กราฟิกดีไซเนอร์สาวชาวจีน ที่ได้ย้ายไปอยู่เยอรมันตั้งแต่อายุ 14 ปี เธอเติบโตมาใน 2 สถานที่ 2 วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เธอจึงรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้ง 2 ฝั่งเป็นอย่างดี เธออธิบายความแตกต่างของผู้คนที่อยู่กันคนละซีกโลก ผ่านผลงานกราฟิกของเธอ โดยเธอแบ่งให้วัฒนธรรมเยอรมันอยู่ฝั่งสีน้ำเงิน และ วัฒนธรรมจีนใช้สีแดง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

#1 เจ้านายและลูกน้อง

#2 การเข้าคิว

#3 เสียงในร้านอาหาร

#4 การสื่อสารกัน

#5 อาหารสามมื้อ

#6 วิถีชีวิตชาวจีนในสายตาเยอรมัน และชาวเยอรมันในสายตาจีน

#7 ความมั่นใจในตัวเอง

#8 ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

#9 ความซับซ้อนในการแสดงออก

#10 ความรู้สึกและสภาพอากาศ

#11 การตรงต่อเวลา

#12 การเลี้ยงสัตว์

#13 การบันทึกความทรงจำในการเดินทาง

#14 การแสดงออกเวลาโกรธ

#15 ไลฟ์สไตล์

#16 การแก้ปัญหา

#17 สิ่งที่พูด กับสิ่งที่คิด

#18 การเดินทาง

#19 เมื่อเจอแดด

#20 ความสวยงามของสีผิว

เครดิต buzzfeed.com